Wedding agency — Anna Pogrebnyak

Decor and flowers — Anna Pshenichnaya

Venue — Sobi Club

Leading — Pavel Kovcheg