Wedding planner — Anna Pogrebnyak

Decor and flowers — Anna Pshenichnaya

Leading — Grygorii Reshetnik